تو

برام همه چیز هستی

الهی

باور بعضی از حرفها سخته 

تو آرومم کن 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

...

باید لال شد 

فقط سکوت

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

زخم

زخم شمیری خورده بر پیکرم اما نباید صدایم را بشنود .

نه تو و نه او

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

به چی می نازی

اونکه باید بداند خوب میدونه اصلا مهم نیست

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

قفس

از درد و رنج که نباید گفت 

از بی کسی که نباید گفت 

از خوار بودن که نباید گفت 

و...

تظاهر کردن نیز که بلد نیستم 

در لاک خود میروم  ....

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

درد

آخرش درد دلم دوا میشه 

الهی تو خود حلال همه مشکلاتی .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

تنها

نه شوقی ، نه امیدی ، نه ...

فقط زنده ام به خاطر آنها

تنهای تنهایم 

الهی هیچ کار تو بی حکمت نیست .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

رهایم کن

رهایم کن از این دنیا ی خاکی 

...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

صبر

بگذار هر چه میخواهند بگویند .

 

شاید اینگونه آرام شوند.

من صبرم زیاده 

نمیدونم شاید من مقصرم 

نمیدونم شاید...

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

خسته

کاش کسی بود تا بهش بگم خسته 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

دلتنگم

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

از همون بچگی عاشق عطر وجودت بودم

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﻥ ﻟﺒﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻦ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺗﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪ ﻧﺎﺯﺕ ﻛﻨﺪ.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

دوستت دارم بهانه

دوستت دارم ، همین ؛

این نه قابل محاسبه است نه قابل شمارش ، حتی نمی توانی میزانش را تخمین بزنی !

بی انتهاست تا وقتی هستم تا وقتی هستی...

هست به امتداد زندگی …

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |